EUR/KRW - Euro/South Korean Won Exchange Rate

1,253.8000
0.695%

EUR/KRW News